Často kladené otázky

Je podmínkou, aby dítě bylo již bez plenek?

Ne, není to problém. Prosíme, přineste si s sebou vlastní plenky. V případě, že je dítě již v procesu odplenkovávání, přineste si dostatek náhradního oblečení.

Jakou docházku nejlépe zvolit?

Je dobré, aby dítě chodilo alespoň dva dny v týdnu a nejlépe, aby tyto dny následovaly za sebou. Docházku je možné kdykoliv upravit.

Co má mít dítě ve školce sebou?

Kompletní náhradní oblečení (při aktivitách pracujeme s vodou apod.). Doporučujeme také přezůvky. Každé dítě má ve školce vlastní boxík, kam je možné vše uložit.

Co má dítě při nástupu do školky ovládat?

Bereme děti takové, jaké jsou. Proto z naší strany žádné požadavky nemáme.

Dítě je nemocné, co dělat?

Nahlašte nám absenci co nejdříve, abychom např. stihli také odhlásit oběd.

Jak se řeší absence?

Absence lze v případě volné kapacity nahradit jiný den.