Program

Náš program zaměřujeme podle věku a potřeb Vašeho dítěte. Setkáváme se spolu v klubíku, miniškolce a nebo školce. Pro nejmenší jsme připravili klubík, kam docházíte společně s dítětem. Prvními samostatnými krůčky provádíme děti v miniškolce. Nejstarší děti podporujeme v rozvoji v podnětném prostředí česko-anglické Montessori školky.

Klubík

pro miminka/batolata

Tento program je určený pro nejmladší děti ve věku 0 – 2 let.

Připravili jsme pro Vás prostor, kde společně se svým dítětem prožijete inspirativní odpoledne.

V rámci Klubíku máte příležitost věnovat se jeden druhému v příjemném podnětném prostředí.

V průběhu setkání máte možnost vyzkoušet si spoustu činností a získat řadu informací o možnostech podpory přirozeného vývoje dítěte. Seznámíte se s principy Montessori pedagogiky a získáte tipy, jak nachystat motivující prostředí doma. Pro děti je zde nachystaná řada zajímavých a rozvíjejících aktivit.

Miniškolka

první krůčky do světa

Tento program je určený pro děti ve věku 2 – 3,5 let.

Připravili jsme pro Vaše dítě prostor, kde se bude cítit bezpečně, bude mu umožněno se svobodně rozvíjet a získávat tak nezávislost a samostatnost. Pocit lásky a bezpečí je pro dítě v tomto věku zásadní. Naši lektoři jsou laskavými a trpělivými průvodci dítěte. Společně s dětmi nastavují pravidla, která se ve školičce dodržují. Děti se tak postupně učí zodpovědnosti za své jednání a mají možnost svobodného rozhodování. Učí se také, že tato svoboda má své pevné hranice a pravidla.

Prostředí naší miniškoličky nabízí dětem spoustu zajímavých podnětů a činností, které nasytí dětskou touhu po poznávání světa kolem sebe. Děti mají v tomto věku zájem hlavně o činnosti každodenního života. V naší miniškoličce je prostředí připraveno tak, aby si tyto aktivity přirozeně osvojovaly a tím si tak budovaly vlastní nezávislost. Tyto činnosti zahrnují např. oblékání, zametání, mytí a utírání nádobí, praní, leštění dřeva, příprava svačinek, péče o rostliny, aranžování květin. Další důležitou oblastí je oblast jazyková, která zahrnuje práci s didaktickými pomůckami, obrázkovými kartami a knihami. S dětmi čteme příběhy, básničky, muzicírujeme.  Důležité místo má i oblast výtvarných aktivit, jako je stříhání, lepení, kreslení apod. Přirozeně u dětí rozvíjíme také hrubou motoriku. Využíváme k tomu vlastní dvorek ve vnitrobloku, nedaleké hřiště i prostor v samotné školičce, kde stavíme překážkové dráhy.

Školka

malý svět pro velké objevitele

Česko – anglická Montessori školka je program určený pro děti ve věku 3 – 6 let.

V prostředí krásné vilky jsme připravili inspirativní prostředí pro plnohodnotný a všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Laskaví průvodci zde děti individuálně a trpělivě provedou všemi oblastmi Montessori pedagogiky. Děti zde budou moci upevňovat samostatnost, zdokonalovat se ve zdvořilostních formách chování, nasávat řadu nových dovedností a schopností. Pomocí mnoha rozvíjejících činností budou tříbit své smysly, formou hry poznávat svět kolem sebe a jeho nejrůznější projevy.


Harmonogram

Aktivity v jednom dni jsou rozděleny do bloků, mezi kterými plynule přecházíme.

Miniškolka
8:30 - 10:00 Montessori blok, svačina
10:00 - 10:30 Společné setkání na "elipse" (zpívání, tanec, říkanky)
10:30 - 11:30 Příprava a pobyt venku
11:30 - 12:30 Příprava na oběd, oběd
12:30 Vyzvedávání dětí s dopolední docházkou
13:00 - 14:30 Odpočívání, svačina
14:30 Vyzvedávání dětí s odpolední docházkou
Školka
8:00 - 10:30 Montessori blok, svačina
10:30 - 11:00 Společné setkání na "elipse"
11:00 - 12:00 Pobyt venku
12:00 - 13:00 Příprava na oběd, oběd
13:00 Vyzvedávání dětí s dopolední docházkou
13:00 - 14:30 Odpočívání
14:30 - 15:00 Svačina
15:00 - 17:00 Volná hra
15:00 - 17:00 Vyzvedávání dětí s odpolední docházkou