Program

Školka

malý svět pro velké objevitele

Česko – anglická Montessori školka je program určený pro děti ve věku 3 – 5 let.

V prostředí krásné vilky jsme připravili inspirativní prostředí pro plnohodnotný a všestranný rozvoj Vašeho dítěte. Laskaví průvodci zde děti individuálně a trpělivě provedou všemi oblastmi Montessori pedagogiky. Děti zde budou moci upevňovat samostatnost, zdokonalovat se ve zdvořilostních formách chování, nasávat řadu nových dovedností a schopností. Pomocí mnoha rozvíjejících činností budou tříbit své smysly, formou hry poznávat svět kolem sebe a jeho nejrůznější projevy.


Harmonogram

Aktivity v jednom dni jsou rozděleny do bloků, mezi kterými plynule přecházíme.

Školka
8:00 - 10:30 Montessori blok, svačina
10:30 - 11:00 Společné setkání na "elipse"
11:00 - 12:00 Pobyt venku
12:00 - 13:00 Příprava na oběd, oběd
13:00 Vyzvedávání dětí s dopolední docházkou
13:00 - 14:30 Odpočívání
14:30 - 15:00 Svačina
15:00 - 17:00 Volná hra
15:00 - 17:00 Vyzvedávání dětí s odpolední docházkou